กิริยาสามช่อง


กริยา 3 ช่อง
Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

abide                                abode                                      abode                                                 อาศัยอยู่

arise                                  arose                                       arisen                                                  ลุกขึ้น

awake                               awakened/awoke              awakened/awoken                        ตื่น

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2009, 11:36:47 pm โดย icphysics » บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:44:19 am »
 

Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

backbite                           backbit                                    backbitten                                          ลอบกัด

backslide                        backslid                                  backslidden/  backslid                 เลื่อนกลับ

be                                       was, were                               been                                                    เป็น,อยู่,คือ

bear                                   bore                                          born                                                    เกิด

bear                                   bore                                          born/borne                                       แบก,ถือ

beat                                   beat                                          beaten/beat                                     ตี

become                           became                                   become                                             กลายเป็น

befall                                befell                                         befallen                                             บังเกิดแก่

beget                                begot                                        begotten                                            นำมาซึ่ง

begin                                began                                       begun                                                 เริ่มต้น

behold                             beheld                                      beheld                                                เห็น

bend                                 bent                                           bent                                                     งอ

bereave                           bereft                                        bereft                                                   ทำให้หมด(หวัง)

beseech                          besought                                 besought                                            อ้อนวอน

beset                                beset                                         beset                                                    ห้อมล้อม

bespeak                          bespoke                                 bespoken                                           แสดง

bespread                        bespread                                bespread                                           ปกคลุม,แผ่ออก

bestrew                            bestrewed                              bestrewn                                              ทำเกลื่อนกลาด

bestride                           bestrode                                  bestridden                                         ขี่(ม้า)

bet                                     bet/betted                               bet/betted                                          พนัน

betake                             betook                                      betaken                                               นำ,พาไป

bethink                             bethought                                bethought                                            พิจารณา

bid (farewell)                  bid/bade                                 bidden                                                 บอก,เชิญ

bid (offer amount)         bid                                             bid                                                          ประมูลราคา

bide                                  bode                                         biden                                                     คอย,รออยู่

bind                                  bound                                       bound                                                    ผูก,มัด,เกี่ยว,พัน

bite                                   bit                                               bitten                                                      กัด

bleed                              bled                                           bled                                                        เลือดออก

blend                              blended/blent                        blended/blent                                    ผสม,กลมกลืน

bless                               blest                                          blest                                                       อวยพร

blow                                 blew                                          blown                                                     พัด,เป่า

break                              broke                                        broken                                                   แตก

breed                              bred                                          bred                                                       เลี้ยงดู

bring                                brought                                     brought                                                 นำมา

broadcast                      broadcast/                             broadcast/                                          กระจายเสียง

                                          broadcasted                          broadcasted

browbeat                       browbeat                                browbeaten/browbeat                     ขู่ตะคอก

build                               built                                             built                                                        สร้าง

burn                                burned/burnt                           burned/burnt                                       เผา

burst                               burst                                           burst                                                      ระเบิด

buy                                 bought                                       bought                                                   ซื้อ

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:44:50 am »
 

 Infinitive                                     Past Tense                             Past Participle                                        คำแปล

 cast                                             cast                                               cast                                                          ขว้าง,โยน

catch                                            caught                                         caught                                                     จับ

chide                                           chid                                               chidden                                                  ดุ

choose                                       chose                                          chosen                                                     เลือก

cleave                                        cleft                                              cleft                                                            ผ่า

cling                                            clung                                            clung                                                         เกาะ,ติด

clothe                                         clothed/clad                             clothed/clad                                           แต่งกาย

come                                         came                                            come                                                        มา

cost                                            cost                                              cost                                                            ตีราคา

creep                                        crept                                             crept                                                          คลาน

crow                                          crew                                              crowed                                                     ขัน

cut                                              cut                                                 cut                                                               ตัด

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:45:29 am »
 

Infinitive                                     Past Tense                             Past Participle                                        คำแปล

dare                                         durst                                              durst                                                           กล้า

daydream                              daydreamed/daydreamt      daydreamed/daydreamt                  ฝันกลางวัน

deal                                          dealt                                             dealt                                                           เกี่ยวข้อง

dig                                             dug                                               dug                                                             ขุด

dispread                                dispread                                     dispread                                                    แผ่ออก,กระจาย

dive (jump head-first)         dove/dived                               dived                                                           การกระโดดน้ำโดยเอาหัวลง

dive (scuba diving)            dived/dove                               dived                                                            ดำน้ำ

do                                            did                                                 done                                                             ทำ

draw                                       drew                                              drawn                                                           วาด

dream                                    dreamed/dreamt                     dreamed/dreamt                                     ฝัน

drink                                      drank                                             drunk                                                             ดื่ม

drive                                     drove                                             driven                                                            ขับ

dwell                                    dwelt/dwelled                             dwelt/dwelled                                            พักอยู่

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:45:56 am »
 

 Infinitive                             Past Tense                             Past Participle                              คำแปล

 eat                                        ate                                                  eaten                                              กิน

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:46:24 am »
 

Infinitive                                       Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

 fall                                                   fell                                                fallen                                               ตก

feed                                                 fed                                               fed                                                   ให้อาหาร

feel                                                  felt                                                felt                                                    รู้สึก

fight                                                 fought                                          fought                                              ต่อสู้

find                                                  found                                           found                                               พบ

fit (tailor, change size)              fitted/fit                                       fitted/fit                                             ช่างตัดเย็บ

fit (be right size)                         fit/fitted                                        fit/fitted                                             ขนาด

flee                                                fled                                              fled                                                     หนีไป

fling                                               flung                                            flung                                                    ขว้าง,ทุ่ม

fly                                                  flew                                              flown                                                    บิน

forbear                                       forbore                                        forborne                                             อดกลั้น

forbid                                           forbade                                      forbidden                                          ห้าม

forecast                                      forecast                                     forecast                                              ทำนาย

fordo                                           forddid                                        fordone                                               ฆ่า,ทำลาย

forego (also forgo)                forewent                                     foregone                                              นำ

foreknow                                   forknew                                      foreknown                                            รู้ล่วงหน้า

forerun                                       foreran                                       forerun                                                   วิ่งนำ,นำหน้า

foresee                                      foresaw                                      foreseen                                              เห็นล่วงหน้า

foreshow                                   foreshowed                              foreshow                                              แสดงให้เห็นล่วงหน้า

foretell                                        foretold                                      foretold                                                 บอกล่วงหน้า

forget                                          forgot                                         forgotten/forgot                                   ลืม

forgive                                       forgave                                     forgiven                                                 ยกโทษให้

forsake                                     forsook                                     forsaken                                               ละทิ้ง

forswear                                   forswore                                   forsworn                                                สบถ

freeze                                        froze                                           frozen                                                    กลายเป็นน้ำแข็ง

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:46:45 am »
 

 Infinitive                                       Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

gainsay                                   gainsaid                                  gainsaid                                                  โต้แย้ง

get                                             got                                             gotten/got                                              ได้รับ

gild                                            gilt                                             gilded                                                       ปิดทอง

gird                                            girt                                            girt                                                              พัน,ล้อม

give                                          gave                                         given                                                        ให้

go                                              went                                         gone                                                           ไป

grave                                       graved                                    graven                                                       ฝัง

grind                                         ground                                    ground                                                       บด

grow                                         grew                                         grown                                                        เจริญเติบโต

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:47:10 am »
 

 Infinitive                                       Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

hamstring                              hamstrung                              hamdstrung                                              ตัดเส้นเอ็น

hang                                        hung                                        hung                                                            แขวน

have                                       had                                           had                                                               มี,รับประทาน

hear                                        heard                                       heard                                                           ได้ยิน

heave                                   heaved/hove                        heaved/hove                                            ดึง,สาว

hew                                        hewed                                      hewn/hewed                                            ตัด,ถาก

hide                                       hid                                             hidden                                                         ซ่อน

hit                                           hit                                               hit                                                                 ตี

hold                                      held                                           held                                                             ถือ

hurt                                       hurt                                             hurt                                                              ได้รับอันตราย

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:47:29 am »
 

Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                      คำแปล

inlay                                      inlaid                                          inlaid                                                    สลัก,ฝัง

input                                     input/inputted                          input/inputted                                     ข้างใน

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:47:55 am »
 

Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                      คำแปล

keep                                   kept                                             kept                                                       เก็บ,รักษา

kneel                                 knelt/kneeled                           knelt/kneeled                                    คุกเข่า

knit                                     knitted/knit                                 knitted/knit                                          ถัก

know                                 knew                                            known                                                   รู้

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:48:41 am »
 

Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                      คำแปล

lay                                      laid                                               laid                                                        วางไข่

lead                                   led                                                led                                                         นำ

lean                                   leaned/leant                             leaned/leant                                     เอน

leap                                   leaped/leapt                            leaped/leapt                                     กระโดด

learn                                  learned/learnt                          learned/learnt                                  เรียน

leave                                 left                                                left                                                         ทิ้ง,จาก

lend                                    lent                                              lent                                                        ให้ยืม

let                                       let                                                 let                                                           ให้

lie                                       lay                                               lain                                                          นอน

lie (not tell truth)             lied                                              lied                                                         โกหก

light                                   lit/lighted                                   lit/lighted                                              แสงสว่าง

lip-read                            lip-read                                       lip-read                                                อ่านริมฝีปาก

lose                                   lost                                               lost                                                        สูญเสีย,หาย,สูญหาย

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:48:55 am »
 

Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                 คำแปล

make                                    made                                        made                                                ทำ

mean                                    meant                                       meant                                               ความหมาย

meet                                     met                                            met                                                     พบปะ

misdeal                              misdealt                                   misdealt                                            แจกผิด

misdo                                  misdid                                      misdone                                            ทำผิด

mishear                             misheard                                 misheard                                            ได้ยินผิด

mislay                                mislaid                                     mislaid                                                วางผิด

mislead                             misled                                       misled                                                นำผิดทาง

mislearn                            mislearned/mislearnt          mislearned/mislearnt                  เรียนผิด

misread                             misread                                    misread                                            อ่านผิด

misset                                 misset                                       misset                                               ตั้งผิด

misspeak                          misspoke                                misspoken                                      พูดผิด

misspell                            misspelled / misspelt          misspelled / misspelt                 สะกดผิด

mistake                              mistook                                    mistaken                                          ทำผิด

misteach                            mistaught                                mistaught                                         เข้าใจผิด

misunderstand                 misunderstood                     misunderstood                               เข้าใจผิด

miswrite                              miswrote                                 miswritten                                         เขียนผิด

mow                                     mowed                                   mowed / mown                              หั่น

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:49:15 am »
 

Infinitive                                Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

outbid                                     outbid                                          outbid                                             ประมูลสูงกว่า

outdo                                     outdid                                           outdone                                         ทำดีกว่า

outfight                                  outfought                                     outfought                                       มีชัย,รบชนะ

outgrow                                outgrew                                      outgrown                                         โตพ้น

outride                                 outrode                                       outridden                                        ขี่เก่งกว่า

outrun                                  outran                                           outrun                                              วิ่งชนะ

outsell                                 outsold                                        outsold                                            ขายเกิน,ขายดีกว่า

outshine                              outshined / outshone             outshined / outshone                ส่องสว่างกว่า

outshoot                              outshot                                        outshot                                           ยิงเลย

outsit                                   outsat                                            outsat                                              อยู่ด้านนอก

outspeed                          outsped                                       outsped                                          ใช้จ่ายเกิน

outthrow                            outthrew                                      outthrown                                        เหวี่ยงออกไป

overbid                             overbid                                        overbid                                           ประมูลสูงกว่า

overbuild                           overbuilt                                     overbuilt                                           สร้างมากเกินไป

overbuy                             overbought                               overbought                                    ซื้อมากเกินไป

overcome                        overcame                                  overcome                                       ชนะ

overdo                              overdid                                       overdone                                        ทำเกินไป

overdraw                         overdrew                                     overdrawn                                      ถอนเงินเกินบัญชี

overeat                           overate                                         overeaten                                       กินมากไป

overfeed                        overfed                                         overfed                                            ให้อาหารมากไป

overhang                       overhung                                      overhung                                        ยื่นออกไป

overhear                        overheard                                    overheard                                      แอบได้ยิน

overlay                           overlaid                                        overlaid                                          วางทับ

overpay                          overpaid                                     overpaid                                         จ่ายมากเกินไป

override                          overrode                                     overridden                                     ผ่านข้าม

overrun                            overran                                        overrun                                           เหยียบที่

oversee                          oversaw                                      overseen                                        แลข้าม

oversew                         oversewed                                oversewn / oversewed               เย็บมากเกินไป

overshoot                       overshot                                    overshot                                           ทำเลยเถิด

oversleep                      overslept                                   overslept                                         นอนสาย

overspend                     overspent                                 overspent                                        จ่ายมากเกินไป

overtake                         overtook                                  overtaken                                         ไล่ทัน

overthrow                        overthrew                                overthrown                                       ล้ม,ล้มล้าง

overwind                         overwound                             overwound                                       ไขลานแน่นเกินไป

overwrite                        overwrote                                 overwritten                                       เขียนมากเกินไป

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:49:32 am »
 

Infinitive                           Past Tense                             Past Participle                                คำแปล

partake                                partook                                    partaken                                          มีส่วน

pay                                        paid                                          paid                                                  จ่าย

prove                                  proved                                     proven / proved                            พิสูจน์

put                                       put                                              put                                                     วาง

 
  บันทึกการเข้า

Dictionary Thai-Eng
http://dictionary.meelink.com/
หาเพื่อฝรั่งฝึกษาษา
http://www.meelink.com/content/my-community.html
เช็คความเร็วเน็ต
หาเพื่อนต่างชาติคุย MSN
http://www.meelink.com/content/msn-list.html

icphysics

Administrator
Sr. Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 332

ดูรายละเอียด เว็บไซต์

« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:49:49 am »
 

 Infinitive                                      Past Tense                                              Past Participle                                             คำแปล

read                                             read (sounds like “red”)                        read (sounds like “red”)                         อ่าน

rebuild                                        rebuilt                                                           rebuilt                                                             สร้างใหม่

recast                                         recast                                                          recast                                                             หล่อใหม่

relay (for example tiles)       relaid                                                            relaid                                                               ถ่ายทอด

repay                                        repaid                                                          repaid                                                               จ่ายคืน

retell                                           retold                                                           retold                                                                  เล่าใหม่

rid                                               rid                                                                    rid                                                                     ขจัด

ride                                            rode                                                             ridden                                                                 ขี่

ring                                             rang                                                             rung                                                                    สั่นกระดิ่ง

rise                                            rose                                                              risen                                                                   ขึ้น

run                                             ran                                                                   run             

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: